מי שרוצה להשתתף במירוצים כחלק מתוכנית אימונים- בהתייעצות עם מוטי!